Project Innoqptechnol

Projekt
INNOQPTECHNOL

Ideą projektu jest opracowanie nowych koncepcji technologicznych dla ultrawysokowytrzymałych i ciągliwych blach cienkich oraz grubych dla przemysłu motoryzacyjnego wytworzonych z ekonomicznych stali średniomanganowych typu Quechning and Partitioning, łączących wysoką wytrzymałość, plastyczność, odporność na pękanie oraz wykazujących korzystne własności technologiczne o wysokim potencjale aplikacyjnym w przemyśle motoryzacyjnym.

 

Stale konstrukcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego
– znaczenie projektu

Zaawansowane materiały konstrukcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego muszą łączyć:

wysoką wytrzymałość

wysoką plastyczność

odporność na pękanie

zdolność do absorbcji
energii

Ponadto, powinny umożliwiać wytworzenie ekonomicznych oraz lekkich elementów o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa oraz zoptymalizowanym wpływie na środowisko.

Co jest priorytetem nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego?

Jest nim polepszenie poziomu bezpieczeństwa biernego użytkowników pojazdów oraz redukcja masy pojazdu, co w sposób bezpośredni wpływa na obniżenie zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych gazów. Pozwoli to na znaczne polepszenie jakości życia użytkowników pojazdów oraz redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko.

Stal o obniżonej masie

Bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie odpowiedniej:

formowalności

spawalności

podatności do galwanizacji

…przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z zawartością dodatków stopowych. Wiele z wymienionych własności wymaga odmiennego podejścia materiałowego, ponieważ ich jednoczesne spełnienie jest bardzo trudnym wyzwaniem. Podstawowy problemem stali konwencjonalnych jest zapewnienie wymaganej wytrzymałości bez znaczącego obniżenia plastyczności.

M-MnS

+

M-MnS

ultrawysokowytrzymałe stale martenzytyczne

Jakie są cele projektu?

Opracowane zostaną dwa innowacyjne gatunki stali średniomanganowych.

Zaprojektowane zostaną dwie innowacyjne, ekonomiczne, wysokowydajne technologie obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej typu Quechning and Partitioning, których celem jest wytworzenie ultrawysokowytrzymałych stali martenzytycznych z austenitem szczątkowym o pożądanej stabilności oraz jednorodności morfologicznej, które umożliwią otrzymanie blach cienkich oraz grubych wykazujących nieosiągalne do tej pory własności mechaniczne.

Schemat procesu hartowania i partycjonowania.
Technologia obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej.

Potencjalne korzyści

Pakiety robocze
– przewodnik po realizacji projektu

Realizacja projektu badawczego wymaga zastosowania różnorodnych, kompleksowych metod badawczych oraz symulacyjnych. Osiągnięcie celu projektu wymaga realizacji 5 pakietów roboczych:

Pakiet roboczy

1

1. Wytworzenie 2 modelowych stali w postaci płaskowników

2. Zaprojektowanie optymalnych warunków obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej

Pakiet roboczy

2

Opracowanie optymalnych parametrów czasowo-temperaturowych obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej

Pakiet roboczy

3

Opracowanie założeń technologicznych dla prób półprzemysłowych obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej

Pakiet roboczy

4

Opracowanie parametrów procesu technologicznego w warunkach zbliżonych do przemysłowych

Pakiet roboczy

5

Weryfikacja własności mechanicznych blach cienkich oraz grubych. Weryfikacja poprawności parametrów technologicznych opracowanych w pakietach roboczych 1-4.

Harmonogram i budżet projektu INNOQPTECHNOL

24 months January 1st, 2022 – January 1st, 2024 Total budget granted
0 PLN

Zespół

Poznaj ludzi stojących za projektem Innoqptechnol.

Aktualności