Project Innoqptechnol

Prezentacja rezultatów projektu

Rezultaty projektu zostały przez nas zaprezentowane podczas sześciu konferencjach naukowych, krajowych oraz międzynarodowych. Zakres zaprezentowanych referatów obejmował wyniki uzyskane we wszystkich pięciu pakietach roboczych. Tematyka badawcza zaprezentowana przez nas podczas konferencji cieszyła się dużą popularnością. Dyskusja naukowa w międzynarodowym gronie specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej oraz przedstawicielami przemysłu była dla nas ważną wskazówką i pozwoliła na zoptymalizowanie parametrów obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej w taki sposób, aby można było je zastosować w warunkach przemysłowych.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w następujących sześciu konferencjach:

7th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC7), Brno, Czech Republic, 28-31.08.2023. Referat (1): Thermodynamic approach for designing processing routes of 4Mn Quenching and Partitioning steel. Poster (2): Dilatometric study on phase transformations in non-deformed and plastically deformed medium-Mn multiphase steels with increased Al and Si additions.

14th International Conference on the Technology of Plasticity (ICTP 2023), Mandelieu – La Napoule, France, 24-29.09.2023. Poster (1): Effect of plastic deformation on continuous cooling and isothermal transformation diagrams of medium-Mn steel with increased Al and Si additions. Poster (2): Flow stress characteristics and recrystallization kinetics in novel medium-Mn steels with increased Mn, Al and Si additions.

28th International Conference on Materials and Technology (28 ICM&T), Portoroz, Slovenia, 11-13.10.2023. Poster (1): Microstructure evolution of 4Mn steel subjected to Quenchning and Partitioning heat treatment.

HSS-23 International workshop on HIGH STRENGTH STEELS, Bergamo, Italy, 26-27.10.2023. Referat (1): Physical simulation of thermomechanical processing of 5Mn Quenching and Partitioning steel.

Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali PLASTMET 2023, Łańcut, 7-10.11.2023. Referat (1): Symulacja fizyczna obróbki cieplno-plastycznej stali średniomanganowej przeznaczonej na blachy karoseryjne. Referat (2): Wpływ parametrów czasowo-temperaturowych obróbki typu Quenching and Partitioning na mikrostrukturę stali średniomanganowej. Referat (3): Symulacje walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia stali typu 4Mn oraz 5Mn przeznaczonych na blachy cienkie oraz grube.

5th International Conference on Thermal Process Modeling and Simulation (TPMS-5), Lecce, Italy, 17-19.04.2024. Referat (1): Microstructure evolution and mechanical properties of medium-Mn  Quenching and Partitioning steels for automotive sheets and plates.