Project Innoqptechnol

PAKIET

ROBOCZY 1

Opracowanie technologii wytwarzania oraz obróbki plastycznej na gorąco stali
średniomanganowych
oraz zaprojektowanie warunków obróbki cieplnej na podstawie obliczeń termodynamicznych
.

Cele

Celem WP1 jest opracowanie wstępnych wariantów obróbki cieplnej oraz optymalizacja ich parametrów czasowo-temperaturowych. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną wytworzone dwie stale średniomanganowe.

Planowane rezultaty
realizacji zadania

Uzyskanie dwóch modelowych stali w postaci płaskowników o zróżnicowanej zawartości manganu (różna hartowność i krytyczne temperatury przemian fazowych), z mikrododatkiem Nb.

Wykonane analizy termodynamiczne przemian fazowych pozwolą na zaprojektowanie optymalnych parametrów czasowo - temperaturowych obróbki cieplnej.

Charakterystyki materiałowe wraz z modelową bazą układów termodynamicznych i przemian fazowych dla unikatowych rozwiązań materiałowych dla branży motoryzacyjnej.

Uzyskanie dwóch modelowych stali w postaci płaskowników o zróżnicowanej zawartości manganu (różna hartowność i krytyczne temperatury przemian fazowych), z mikrododatkiem Nb.

Wykonane analizy termodynamiczne przemian fazowych pozwolą na zaprojektowanie optymalnych parametrów czasowo-temperaturowych obróbki cieplnej.

Charakterystyki materiałowe wraz z modelową bazą układów termodynamicznych i przemian fazowych dla unikatowych rozwiązań materiałowych dla branży motoryzacyjnej.

Dzięki małej ilości dodatków stopowych (w porównaniu do typowych stali średniomanganowych zawierających 6-12% wag. Mn) możliwe będzie zredukowanie kosztów wytwarzania stali. Mangan jest tanim pierwiastkiem zapewniającym zwiększającym wytrzymałość i hartowność stali (zastępuje drogi chrom stosowany typowo dla poprawy hartowności stali). Mikrododatek Nb umożliwia uzyskanie ultradrobnoziarnistej mikrostruktury pozwalającej na uzyskanie blach cechujących się wysoką wytrzymałością przy zachowaniu dobrej plastyczności i odporności na pękanie. Niska zawartość węgla wpłynie na poprawę spawalności stali. Częściowe zastąpienie krzemu dodatkiem aluminium wpłynie korzystnie na zwiększenie podatności blach do cynkowania.

Kamień milowy

Wytworzenie dwóch modelowych stali w postaci płaskowników o zróżnicowanej zawartości manganu. Zostaną przygotowane próbki, które będą poddane analizie w kolejnych etapach projektu.

Zaprojektowanie wstępnych wariantów obróbki cieplnej oraz optymalizacja ich parametrów czasowo-temperaturowych będzie stanowić podstawę do analiz dylatometrycznych zaplanowanych w 2 pakiecie roboczym.

Aktualności WP1

No posts found!

Harmonogram i budżet projektu INNOQPTECHNOL

24 miesiące 1 styczniast, 2022 – 1st, 2024 Przyznany budżet całkowity
0 PLN

Kontakt w związku z WP1

Kierownik projektu, kierownik WP1 oraz WP3

Kozłowska_Aleksandra
Aleksandra Kozłowska aleksandra.kozlowska@polsl.pl

Wyślij wiadomość