Project Innoqptechnol

PAKIET

ROBOCZY 2

Weryfikacja eksperymentalna kinetyki przemian fazowych podczas chłodzenia ciągłego oraz izotermicznego przy zastosowaniu metody dylatometrycznej.

Cele

Celem WP2 jest weryfikacja eksperymentalna parametrów obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej uzyskanych w symulacjach termodynamicznych. Umożliwi to ich optymalizację oraz dostosowanie do warunków występujących podczas kształtowania technologicznego blach cienkich oraz grubych.

Opracowanie optymalnych parametrów podczas nagrzewania, chłodzenia ciągłego oraz izotermicznego w warunkach obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej pozwoli na uzyskanie blach cienkich oraz grubych o unikatowych w skali światowej własnościach mechanicznych.

Planowane rezultaty
realizacji zadania

Opracowanie optymalnych warunków czasowo-temperaturowych obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej w celu uzyskania blach cienkich i grubych o wysokich własnościach mechanicznych.

Opracowanie optymalnych parametrów szybkości nagrzewania i chłodzenia ciągłego lub izotermicznego odpowiadającym warunkom występującym podczas kształtowania technologicznego blach cienkich i grubych.

Opracowanie optymalnych warunków czasowo-temperaturowych obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej w celu uzyskania blach cienkich i grubych o wysokich własnościach mechanicznych.

Opracowanie optymalnych parametrów szybkości nagrzewania i chłodzenia ciągłego lub izotermicznego odpowiadającym warunkom występującym podczas kształtowania technologicznego blach cienkich i grubych.

Kamień milowy

Opracowanie optymalnych warunków czasowo-temperaturowych obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej. Określenie temperatur krytycznych stali: Ac1, Ac3, Ms oraz zakres przemian fazowych austenitu przechłodzonego w stanie nieodkształconym oraz odkształconym.Opracowanie optymalnych parametrów obróbki cieplnej na podstawie kinetyki przemian fazowych austenitu przechłodzonego. Weryfikacja eksperymentalna oraz optymalizacja parametrów temperaturowo-czasowych uzyskanych w badaniach modelowych zrealizowanych w ramach 1 pakietu roboczego.

Weryfikacja poprawności zastosowanych parametrów obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej na podstawie kompleksowej analizy mikrostrukturalnej.

Aktualności WP2

Projekt INNOQPTECHNOL
harmonogram i budżet

24 miesiące 1 styczniast, 2022 – 1st, 2024

Przyznany budżet całkowity

0 PLN

Kontakt w związku z WP2

Kierownik WP2

Grzegorczyk_Barbara

Barbara Grzegorczyk
barbara.grzegorczyk@polsl.pl

Wyślij wiadomość