Project Innoqptechnol

Badania przy zastosowaniu dylatometru

Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w projekcie, jesteśmy w trakcie realizacji badań z użyciem dylatometru. Dylatometr jest urządzeniem służącym do pomiaru liniowej rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Pozwala śledzić zmiany mikrostrukturalne zachodzące podczas fizycznej symulacji procesu wytwarzania na podstawie monitorowania zmian wymiarowych próbki. Jest niezbędny do utworzenia  wykresów przemian fazowych zachodzących w warunkach izotermicznych (CTPi) i podczas chłodzenia ciągłego (CTPc) badanych przez nas stali dla motoryzacji. Wyniki badań dylatometrycznych pozwolą na optymalizację procesu obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej.