Project Innoqptechnol

 • Aleksandra
  Kozłowska

  Kierownik projektu, kierownik WP1 oraz WP3

 • Zainteresowania

  Zaawansowane stale wysokowytrzymałe;
  obróbka cieplna;
  obróbka cieplno-plastyczna;
  charakterystyka mikrostrukturalna

 • Obowiązki

  koordynacja i prace administracyjne;
  prace eksperymentalne;
  analiza oraz weryfikacja wyników badań;
  optymalizacja metod badawczych;
  promocja projektu

 • Kontakt

  aleksandra.kozlowska@polsl.pl

 • Barbara
  Grzegorczyk

  Kierownik WP2

 • Zainteresowania

  Zaawansowane stale wysokowytrzymałe;
  przemiany fazowe;
  efekt Portevin-Le Chatelier;
  stopy miedzi;

 • Obowiązki

  koordynacja WP2;
  prace eksperymentalne;


 • Kontakt

  barbara.grzegorczyk@polsl.pl

 • Mateusz
  Morawiec

  Kierownik WP4

 • Zainteresowania

  Zaawansowane stale wysokowytrzymałe;
  dylatometria;
  modelowanie termodynamiczne,
  obróbka cieplna

 • Obowiązki

  koordynacja WP4;
  prace eksperymentalne


 • Kontakt

  mateusz.morawiec@polsl.pl

 • Anna
  Wojtacha

  Kierownik WP5

 • Zainteresowania

  Zaawansowane stale wysokowytrzymałe; charakterystyka mikrostrukturalna;
  własności mechaniczne; korozja;

 • Obowiązki

  koordynacja WP5;
  prace eksperymentalne


 • Kontakt

  anna.wojtacha@polsl.pl

 • Adam
  Grajcar

  Profesor

 • Zainteresowania

  Zaawansowane stale wysokowytrzymałe;
  obróbka cieplno-plastyczna;
  obróbka cieplna;
  przemiany fazowe

 • Obowiązki

  prace eksperymentalne • Kontakt

  adam.grajcar@polsl.pl

 • Adam
  Skowronek

  Asystent

 • Zainteresowania

  Zaawansowane stale wysokowytrzymałe;
  obróbka cieplno-plastyczna;
  obróbka cieplna;
  przemiany fazowe

 • Obowiązki

  prace eksperymentalne
 • Kontakt

  adam.skowronek@polsl.pl