Project Innoqptechnol

PAKIET

ROBOCZY 3

Symulacje fizyczne procesu obróbki cieplno-plastycznej wraz z analizą mikrostruktury.

Cele

Celem WP3 jest opracowanie optymalnych założeń technologicznych dla prób półprzemysłowych walcowania na gorąco oraz obróbki cieplnej.

Planowane rezultaty
realizacji zadania

Opracowanie optymalnych założeń technologicznych dla prób półprzemysłowych walcowania na gorąco oraz obróbki cieplnej.

Weryfikacja eksperymentalna mikrostruktury dostarczy informacji na temat poprawności zastosowanych parametrów procesu obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej oraz będzie podstawą do ewentualnych ich modyfikacji.

Opracowanie optymalnych założeń technologicznych dla prób półprzemysłowych walcowania na gorąco oraz obróbki cieplnej.

Weryfikacja eksperymentalna mikrostruktury dostarczy informacji na temat poprawności zastosowanych parametrów procesu obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej oraz będzie podstawą do ewentualnych ich modyfikacji.

Kamień milowy

Uzyskanie parametrów technologicznych dla prób półprzemysłowych walcowania na gorąco.


Uzyskanie parametrów technologicznych dla prób półprzemysłowych obróbki cieplnej (Quenching and Partitioning) po odkształceniu plastycznym na gorąco.


Weryfikacja poprawności zastosowanych parametrów obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej na podstawie kompleksowej analizy mikrostruktury.


Harmonogram i budżet projektu INNOQPTECHNOL

24 miesiące 1 styczniast, 2022 – 1st, 2024 Przyznany budżet całkowity
0 PLN

Kontakt w związku z WP3

Kierownik projektu, kierownik WP1 oraz WP3

Kozłowska_Aleksandra

Aleksandra Kozłowska
aleksandra.kozlowska@polsl.pl

Wyślij wiadomość