Project Innoqptechnol

PAKIET

ROBOCZY 4

Próby półprzemysłowe obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej blach cienkich oraz grubych.

Cele

Celem WP4 jest przeprowadzenie prób półprzemysłowych walcowania na gorąco przy zastosowaniu zróżnicowanych parametrów temperaturowo-czasowych procesu hartowania oraz partycjonowania.

Planowane rezultaty
realizacji zadania

Opracowanie optymalnych parametrów obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej dla nowoopracowanych stali.

Przeprowadzenie obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej w warunkach zbliżonych do występujących na rzeczywistych liniach technologicznych walcowania blach, co pozwoli na uzyskanie niezbędnych parametrów innowacyjnego procesu technologicznego. Proces obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej jest możliwy do realizacji w warunkach przemysłowych, gdyż nie wymaga znacznych modyfikacji procesów obecnie realizowanych.

Opracowanie optymalnych parametrów obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej dla nowoopracowanych stali.

Przeprowadzenie obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej w warunkach zbliżonych do występujących na rzeczywistych liniach technologicznych walcowania blach, co pozwoli na uzyskanie niezbędnych parametrów innowacyjnego procesu technologicznego. Proces obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej jest możliwy do realizacji w warunkach przemysłowych, gdyż nie wymaga znacznych modyfikacji procesów obecnie realizowanych.

Kamień milowy

Opracowanie optymalnych parametrów technologicznych procesu obróbki cieplno-plastycznej i cieplnej.

Uzyskanie blach cienkich i grubych, które będą poddane badaniom w ramach 5 pakietu roboczego.

Harmonogram i budżet projektu INNOQPTECHNOL

24 miesiące 1 styczniast, 2022 – 1st, 2024 Przyznany budżet całkowity
0 PLN

Kontakt w związku z WP4

Kierownik WP4

Morawiec_Mateusz

Mateusz Morawiec
mateusz.morawiec@polsl.pl

Send a message