Project Innoqptechnol

PAKIET

ROBOCZY 5

Weryfikacja eksperymentalna własności mechanicznych oraz mikrostruktury opracowanych stali ultrawysokowytrzymałych.

Cele

Celem WP5 jest weryfikacja zależności pomiędzy zastosowanymi parametrami procesu technologicznego, mikrostrukturą oraz własnościami mechanicznymi.

Planowane rezultaty
realizacji zadania

Weryfikacja własności mechanicznych blach cienkich pozwoli na ocenę ich podatności do kształtowania technologicznego (np. tłoczenia, gięcia).

Weryfikacja własności mechanicznych blach grubych w warunkach dynamicznych pozwoli na ocenę ich odporności na pękanie

Walidacja zależności pomiędzy parametrami obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej i mikrostrukturą oraz własnościami mechanicznymi wytworzonych blach cienkich oraz grubych.

Weryfikacja własności mechanicznych blach cienkich pozwoli na ocenę ich podatności do kształtowania technologicznego (np. tłoczenia, gięcia).

Weryfikacja własności mechanicznych blach grubych w warunkach dynamicznych pozwoli na ocenę ich odporności na pękanie

Walidacja zależności pomiędzy parametrami obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej i mikrostrukturą oraz własnościami mechanicznymi wytworzonych blach cienkich oraz grubych.

Kamień milowy

Określenie własności mechanicznych badanych stali w statycznej próbie rozciągania oraz w pomiarach twardości.

Określenie odporności na pękanie blach grubych w badaniach udarności w temperaturze pokojowej oraz obniżonej.

Ocena jakościowa oraz ilościowa mikrostruktury przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych.

Weryfikacja poprawności parametrów procesu technologicznego opracowanych w pakietach roboczych 1-4 oraz sporządzenie raportu końcowego.

Harmonogram i budżet projektu INNOQPTECHNOL

24 miesiące 1 styczniast, 2022 – 1st, 2024 Przyznany budżet całkowity
0 PLN

Kontakt w związku z WP5

Kierownik WP5

Wojtacha_Anna

Anna Wojtacha
anna.wojtacha@polsl.pl

Wyślij wiadomość