Project Innoqptechnol

Realizacja stażu naukowego w RWTH Aachen University, Steel Institute, Niemcy

Realizacja stażu naukowego w RWTH Aachen University, Steel Institute, Niemcy

W chwili obecnej kierownik WP5, doktorantka mgr inż. Anna Wojtacha, odbywa staż naukowy w RWTH Aachen University, Steel Institute w Niemczech. Uczelnia znajduje się w gronie 150 najlepszych uczelni w rankingach THE i QS. Ze względu na postępującą współpracę z niemiecką uczelnią RWTH w zakresie stali średniomanganowych, otrzymaliśmy możliwość przeprowadzenia badań na sprzęcie laboratoryjnym światowej klasy. W ramach stażu przewiduje się przeprowadzenie badań techniką wysokorozdzielczej trójwymiarowej dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (3D EBSD), w wyniku której powstaje trójwymiarowy obraz mikrostruktury materiału. Umożliwia on analizę rozmiarów krystalitów i rozkładu ich orientacji w przestrzeni trójwymiarowej, co nie jest osiągalne przy standardowej, dwuwymiarowej analizie dyfrakcyjnej. Ponadto przeprowadzone zostaną klasyczne analizy EBSD próbek stali średniomanganowych typu Quenching and Partitioning. Oprócz zdobycia nowych umiejętności w zakresie przeprowadzania badań, staż naukowy pozwoli również na dyskusję ze światowej klasy specjalistami w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz stanowi niezastąpiony element dalszego rozwoju naukowego.