Project Innoqptechnol

Rozpoczęcie realizacji WP3

Zgodnie z harmonogramem projektu, aktualnie realizujemy badania z użyciem symulatora termomechanicznego Gleeble 3800. Symulator pozwala realizować badania w zakresie obróbki cieplno-plastycznej stali. W celu wyznaczenia krzywych umocnienia stali zostaną przeprowadzone ciągłe oraz przerywane próby ściskania próbek do zadanego odkształcenia.

Cel pakietu roboczego stanowi opracowanie założeń technologicznych do badań półprzemysłowych walcowania na gorąco oraz kompleksowa weryfikacja mikrostruktury.