Project Innoqptechnol

Realizacja badań naukowych w RWTH Aachen University w Niemczech

W terminie 17.04-16.05.2023 kierownik WP3, dr inż. Aleksandra Kozłowska, prowadziła badania naukowe w RWTH Aachen University, Steel Institute w Niemczech, Uczelnia znajduje się w gronie 150 najlepszych uczelni w rankingach THE i QS. Opiekunem naukowym stażu był prof. Ulrich Krupp. Uczelnia dysponuje sprzętem laboratoryjnym światowej klasy, dzięki czemu przeprowadzono badania metodą tomografii z sondą atomową (określaną również jako APT lub 3D Atom Probe) oraz FIB (Focus Ion Beam). APT jest jedyną techniką analizy materiałów oferującą szerokie możliwości zarówno obrazowania 3D, jak i pomiarów składu chemicznego w skali atomowej. Jest to urządzenie unikatowe w skali Europy. Ponadto przeprowadzono badania przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz metody EBSD. Wyjazd badawczy pozwolił na zdobycie doświadczenia w realizacji badań w międzynarodowym zespole oraz dyskusję z światowej klasy specjalistami w zakresie stali dla motoryzacji.