Project Innoqptechnol

Rozpoczęcie realizacji WP2

1 września rozpoczął się drugi etap naszego projektu (WP2) dotyczący weryfikacji eksperymentalnej kinetyki przemian fazowych podczas obróbki cieplno-plastycznej stali z wykorzystaniem badań dylatometrycznych, którego liderem jest Pani dr inż. Barbara Grzegorczyk.

Weryfikacja doświadczalna wyników uzyskanych w badaniach symulacyjnych pozwoli na optymalizację parametrów procesu i ich dostosowanie do warunków występujących podczas technologicznej obróbki blach o unikalnych na świecie własnościach mechanicznych.

W ramach WP2 Pani dr inż. Barbara Grzegorczyk odbyła staż naukowy w University of Applied Sciences Upper Austria. Opiekunem naukowym stażu był prof. Ludovic Samek. Plan realizacji badań przeprowadzonych podczas stażu obejmował optymalizację parametrów obróbki cieplno-plastycznej stali typu Quenching and Partitioning na podstawie obliczeń termodynamicznych oraz badań dylatometrycznych. Realizacja stażu naukowego pozwoliła na znaczne zwiększenie kompetencji oraz umiejętności badawczych, w szczególności w zakresie symulacji komputerowych oraz badań przy użyciu dylatometru. Wyjazd na staż pozwolił również na zdobycie doświadczenia w realizacji badań w międzynarodowym zespole.