Realizacja badań naukowych w RWTH Aachen University w Niemczech

W terminie 17.04-16.05.2023 kierownik WP3, dr inż. Aleksandra Kozłowska, prowadziła badania naukowe w RWTH Aachen University, Steel Institute w Niemczech, Uczelnia znajduje się w gronie 150 najlepszych uczelni w rankingach THE i QS. Opiekunem naukowym stażu był prof. Ulrich Krupp. Uczelnia dysponuje sprzętem laboratoryjnym światowej klasy, dzięki czemu przeprowadzono badania metodą tomografii z sondą atomową […]

Rozpoczęcie realizacji WP3

Zgodnie z harmonogramem projektu, aktualnie realizujemy badania z użyciem symulatora termomechanicznego Gleeble 3800. Symulator pozwala realizować badania w zakresie obróbki cieplno-plastycznej stali. W celu wyznaczenia krzywych umocnienia stali zostaną przeprowadzone ciągłe oraz przerywane próby ściskania próbek do zadanego odkształcenia. Cel pakietu roboczego stanowi opracowanie założeń technologicznych do badań półprzemysłowych walcowania na gorąco oraz kompleksowa weryfikacja […]