Realizacja stażu naukowego w RWTH Aachen University, Steel Institute, Niemcy

W chwili obecnej kierownik WP5, doktorantka mgr inż. Anna Wojtacha, odbywa staż naukowy w RWTH Aachen University, Steel Institute w Niemczech. Uczelnia znajduje się w gronie 150 najlepszych uczelni w rankingach THE i QS. Ze względu na postępującą współpracę z niemiecką uczelnią RWTH w zakresie stali średniomanganowych, otrzymaliśmy możliwość przeprowadzenia badań na sprzęcie laboratoryjnym światowej […]