Prezentacja rezultatów projektu

Rezultaty projektu zostały przez nas zaprezentowane podczas sześciu konferencjach naukowych, krajowych oraz międzynarodowych. Zakres zaprezentowanych referatów obejmował wyniki uzyskane we wszystkich pięciu pakietach roboczych. Tematyka badawcza zaprezentowana przez nas podczas konferencji cieszyła się dużą popularnością. Dyskusja naukowa w międzynarodowym gronie specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej oraz przedstawicielami przemysłu była dla nas ważną wskazówką i pozwoliła […]