Badania przy zastosowaniu dylatometru

Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w projekcie, jesteśmy w trakcie realizacji badań z użyciem dylatometru. Dylatometr jest urządzeniem służącym do pomiaru liniowej rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Pozwala śledzić zmiany mikrostrukturalne zachodzące podczas fizycznej symulacji procesu wytwarzania na podstawie monitorowania zmian wymiarowych próbki. Jest niezbędny do utworzenia  wykresów przemian fazowych zachodzących w warunkach izotermicznych (CTPi) i podczas […]

Rozpoczęcie realizacji WP2

1 września rozpoczął się drugi etap naszego projektu (WP2) dotyczący weryfikacji eksperymentalnej kinetyki przemian fazowych podczas obróbki cieplno-plastycznej stali z wykorzystaniem badań dylatometrycznych, którego liderem jest Pani dr inż. Barbara Grzegorczyk. Weryfikacja doświadczalna wyników uzyskanych w badaniach symulacyjnych pozwoli na optymalizację parametrów procesu i ich dostosowanie do warunków występujących podczas technologicznej obróbki blach o unikalnych […]